آبشار مارگون سپیدان فارس

آبشار مارگون سپیدان فارس

آبشار مارگون سپیدان فارس رو به‌ رویش که می ‌ایستی و به بلندایش که نگاه می‌ کنی به وجدت می‌ آورد؛ صدای روان شدن و غلتیدنش بر سنگ‌ ها ذهن و دلت را آرام می ‌کند و خنکای ذراتش د
سپیدان فارس

سپیدان فارس

  سپیدان را بیشتر بشناسیمشهرستان سپیدان یا اردکان فارس، در شمال استان فارس، در منطقه‌ای کوهستانی و جنگلی که اغلب پوشیده از درختهای جنگلی کم پشت و تنک مانند بادام وحشی است
تبلیغات