خنج فارس

خنج فارس

 خنج را بیشتر بشناسیمشهرستان خنج یکی از شهرستانهای استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر خنج است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۳۷٬۹۷۸ نفر بوده است
تبلیغات