قیر و کارزین فارس

قیر و کارزین فارس

  معرفی شهرستان قیر و کارزین یکی از شهرستانهای استان فارس ایران است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۱۰۷٫۴۰۶ نفر بوده‌است شهرستان قیروکارزین باقدمتی چ
تبلیغات