معرفی قلعه دختر فیروزآباد فارس

معرفی قلعه دختر فیروزآباد فارس

مجموعه: مکانهای تاریخی ایران معرفی قلعه دختر فیروزآباد فارس قلعهٔ دختر استان فارس در شش کیلومتری جاده فیروزآباد قرار دارد قلعه دختر فیروزآبادقلعه دختر اس
مسجد جامع فیروزآباد

مسجد جامع فیروزآباد

این مسجد در مرکز فیروزآباد واقع شده است و گنبد آجری خوش طرحی دارد. بالای سر در بزرگ ورودی کتیبه ای چوبی به خط نسخ وجود دار د . در ستون سمت چپ همین مدخل یک لوحه کاشی به اندا
مجموعه ساسانی فیروزآباد

مجموعه ساسانی فیروزآباد

قلعه دختراردشیربابکان ، سر سلسله ساسانی، پس از کشتن والی فارس و تسخیر تمام فارس، منطقه فیروزآباد را که از نظر سوق الجیشی دارای ویژگی های مثبتی بود، انتخاب کرد. دشتی که شهر فیروزآبا
معرفی قلعه دختر فیروزآباد فارس

معرفی قلعه دختر فیروزآباد فارس

قلعهٔ دختر استان فارس در شش کیلومتری جاده فیروزآباد قرار داردقلعه دختر فیروزآبادقلعه دختر استان فارس در شش کیلومتری جاده فیروزآباد به شیراز در دامنه کوهی مشرف به جاده قرار دارد که
تبلیغات