فراشبند فارس

فراشبند فارس

 پفراشبند را بیشتر بشناسیمشهرستان فراشبند یکی از شهرستانهای استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر فراشبند است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۴۵٫۶۷۸
تبلیغات