بوانات فارس

بوانات فارس

  بوانات را بیشتر بشناسیمشهرستان بوانات یکی از شهرستانهای استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر سوریان (بوانات) است. کره‌ای دیگر شهر این شهرستان است.تقسیمات کشوریبخ
تبلیغات