حوضچه دختر گبر شهرستان اقلید

حوضچه دختر گبر شهرستان اقلید

حوضچه دختر گبر شهرستان اقلید یکی از مهمترین آثار تاریخی این شهرستان حوض یا حوضچه دختر گبر به شمار می رود که به سبب اهمیت تاریخی آن به شناسنامه اقلید نیز معروف است. در مرکز شهر اق
اقلید فارس

اقلید فارس

  اقلید را بیشتر بشناسیمشهرستان اقلید یکی از شهرستانهای استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر اقلید است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۱۰۶٫۶۶۴
تبلیغات