اقلید فارس

 

اقلید را بیشتر بشناسیم

شهرستان اقلید یکی از شهرستانهای استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر اقلید است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۱۰۶٫۶۶۴ نفر بوده است. این شهرستان اولین شهرستان از نظر جمعیت در شمال فارس است.

تقسیمات کشوری
بخش مرکزی شهرستان اقلید
دهستان خنجشت
دهستان شهرمیان
شهر اقلید

بخش سده
دهستان آسپاس
دهستان دژکرد
دهستان سده (اقلید)
شهر: سده

بخش حسن‌آباد (اقلید)
دهستان احمدآباد (اقلید)
دهستان حسن‌آباد (اقلید)
دهستان بکان

تبلیغات