قیر و کارزین

 

معرفی شهرستان قیر و کارزین یکی از شهرستانهای استان فارس ایران است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۱۰۷٫۴۰۶ نفر بوده‌است شهرستان قیروکارزین باقدمتی چندین هزارساله می‌باشد و مورخین و سیاحانی همچون ابن حوقل بغدادی ,اصطخری,ابن بلخی,مستوفی و... بدین شهرستان اشاراتی داشته‌اند ودرفارسنامه ناصری این شهرستان مهد و خاستگاه دانشمندان وفرهیختگانی همچون شیخ ابو طاهر مجدالدین محمد بن یعقوب کارزینی معروف به فیروزآبادی صاحب قاموس شریف و... قلمداد گردیده‌است. دین مردم منطقه اسلام و مذهب آنان اثنی عشری می‌باشد. ازسفرنامه ابن حوقل چنین برمی آید که درسده چهارم ,زبان فارسی,پهلوی و عربی درفارس رایج بوده‌است.زبان اصلی مردم فارسی ,اما در بخشهای عشایرنشین منطقه به زبان ترکی نیز تکلم می‌کنند. نژاد مردم منطقه برطبق گفته‌های ابن حوقل,ازطوایف کرد است. ولی ابن درید آنان را از نژاد عرب می‌داند. آنچه مسلم است ساکنان اصلی فارس آریایی هستند و طوایف مختلفی ازاعراب و کردها نیز وارد فارس شده‌اند.

 

تقسیمات کشوری
شهرستان قیر و کارزین
دهستان فتح آباد (قیر و کارزین)
دهستان مبارک آباد (قیر و کارزین)
دهستان هنگام (قیر و کارزین)
شهرها: قیر، کارزین
بخش افزر
باغ نو (شهرک شمالی)
مرند
مظفری
کرکویه
اسلام آباد
هفت آسیاب
تنگ کله (TANGE KALE)
آبگرم
سمنگویه
کردیل
نه تن (Noh Tan)
زاخرویه


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

بلیط قیر و کارزین

تبلیغات