سرمسجد،2700 سال تاریخ بر بلندای شمال شرقی شهر مسجد سلیمان است. معماری باشکوهی از نیایشگاهی عظیم که برخی از باستان‌شناسان همچون گریشمن بر این باورند که الهام بخش معماران تخت جمشید بوده است. سنگ‌ روی سنگ بدون ملات، خشکه چینی که هر چند امروز تنها بقایای آن برای ما برجای مانده اما زمانی ابهتی خیره کننده داشته است.

 

 

 • بنایی که الهام بخش تخت جمشید بود
  شهر مسجد سلیمان
 • بنایی که الهام بخش تخت جمشید بود
  شهر مسجد سلیمان
 • بنایی که الهام بخش تخت جمشید بود
  شهر مسجد سلیمان
 • بنایی که الهام بخش تخت جمشید بود
  شهر مسجد سلیمان
 • بنایی که الهام بخش تخت جمشید بود
  شهر مسجد سلیمان
 • بنایی که الهام بخش تخت جمشید بود
  شهر مسجد سلیمان
 • بنایی که الهام بخش تخت جمشید بود
  شهر مسجد سلیمان
 • بنایی که الهام بخش تخت جمشید بود
  شهر مسجد سلیمان
 • بنایی که الهام بخش تخت جمشید بود
  شهر مسجد سلیمان
 • بنایی که الهام بخش تخت جمشید بود
  شهر مسجد سلیمان
 • بنایی که الهام بخش تخت جمشید بود
  شهر مسجد سلیمان
 • بنایی که الهام بخش تخت جمشید بود

گردآوری ایران شناسی و گردشگری آکا

تبلیغات