کوهرنگ

آبشار شیخ علی خان کوهرنگ -آکا

مجموعه: مکانهای تفریحی ایران آبشار شیخ علی خان کوهرنگ آبشار شیخ علی خان در نزدیکی شهر چلگرد، مرکز شهرستان کوهرنگ، قرار دارد    به گزارش آبشار
تونل کوهرنگ

آشنایی با تونل کوهرنگ -آکا

مجموعه: مکانهای تفریحی ایران     آشنایی با تونل کوهرنگ     تونل کوهرنگ تونلی است که برای انتقال آب رود ماربر (آب کوهرنگ) به زاینده رود در نزدیک شهر چلگر
آکا

چشمه دیمه | سخاوت طبیعت کوهرنگ - آکا

چشمه دیمه | سخاوت طبیعت کوهرنگ با این روزمرگی ها و خستگی ها دل کندن از شهر و امکاناتش خیلی هم سخت نیست . لذت دمی آسایش در مقصدی تازه شاید کمترین ارمغانش آرامشی با
چهارمحال بختیاری-کوهرنگ-آبشار شیخ علیخان

چهارمحال بختیاری-کوهرنگ-آبشار شیخ علیخان

چهارمحال بختیاری آبشار شیخ علی خان و دشت و تپه های اطراف آن یکی از جاذبه های زیبا استان چهارمحال بختیاری است . روستای کوهستانی شیخ علی خان از توابع بخش مرکزی کوهرنگ است
آکا

چشمه کوهرنگ و مناظر زیبای آن - آکا

این چشمه با دبی آب بسیار زیاد از دامنه های زردکوه سرچشمه می گیرد و پس از گذر از پیچ و خم های فراوان به دریاچه سد کوهرنگ می ریزد و از تونل اول کوهرنگ وارد زا
آکا

آشنایی با تونل کوهرنگ - آکا

تونل کوهرنگ تونلی است که برای انتقال آب رود ماربر (آب کوهرنگ) به زاینده‌رود در نزدیک شهر چلگرد در استان چهارمحال و بختیاری در ایران ساخته شده است. از ن
آکا

کوهرنگ بختیاری - آکا

در منطقه کوهرنگ بختیاری چهارمحال، گردشگران می توانند از مناظر طبیعی دشت لاله های واژگون، تونل کوهرنگ، چشمه دیمه، چشمه کوهرنگ، فضاها و سکونت گاه های عشایری، ارتفاعات زردکوه بختیاری،
تونل کوهرنگ - چهار محال بختیاری

تونل کوهرنگ - چهار محال بختیاری

تونل کوهرنگ تونلی است که برای انتقال آب رود ماربر (آب کوهرنگ) به زاینده‌رود در نزدیک شهر چلگرد در استان چهارمحال و بختیاری در ایران ساخته شده است. از نخستین تونل کوهرنگ در سال ۱۳۳۲
چشمه کوهرنگ - چهار محال بختیاری

چشمه کوهرنگ - چهار محال بختیاری

این چشمه در چهار محال بختیاری قرار دارد.این چشمه با دبی اب بسیار زیاد از دامنه های زردکوه سرچشمه میگیرد و پس از گذر از پیچ خم های فراوان به دریاچه سد کوهرنگ میریزد و از تونل کوهرنگ
تبلیغات