آبشار زرد لیمه، اردل

آبشار زرد لیمه، اردل

آکایران :آبشار زرد لیمه در موقعیت جغرافیایی N320152 E501049 در استان چهارمحال و بختیاری واقع است. آبشار زرد لیمه یا بوینه در انتهای دره زرد لیمه در منطقه دیناران ش
تبلیغات