ایرانگردی

تنگستان بوشهر - ایرانگردی آکا

ایرانگردی - بوشهر - تنگستان بوشهرشهرستان تنگستان یکی از ۹ شهرستان استان بوشهر است و دارای دو بخش مرکزی و دلوار است. مرکز آن شهر اهرم است. شهرستان تنگستان دارای ۱۹۲۶ کیلومتر مربع و

تبلیغات