منطقه نمونه گردشگری لیان -آکا

آکاایران: منطقه نمونه گردشگری لیان در سفر دور اول هیئت دولت به استان بوشهر مصوب گردید. این منطقه در شهرستان بوشهر طول جغرافیایی: 50:52:52 و عرض جغرافیایی: 28:51:04 قرار گرفته و دارای پتانسیل و زمینه سرمایه گذاری ایجاد تاسیسات گردشگری از جمله هتل، اردوگاه اقامتی ،فضاهای خدماتی ، رفاهی و بالاخص ورزشهای آبی از جمله پیست قایقرانی، جت اسکی، و پارک آبی ورزشهای ساحلی و گشت دریایی می باشد.

,[categoriy]

آکاایران: منطقه نمونه گردشگری لیان

,[categoriy]

,[categoriy]

,[categoriy]

,[categoriy]

منبع :

zavaran

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات