آذرشهر آذربایجان شرقی

آذرشهر آذربایجان شرقی

شهرستان آذرشهر آذرشهر (دهخوارقان) یکی از شهرهای غربی استان آذربایجان شرقی و مرکز شهرستان آذرشهر است. کوهستان سهند در سمت شرقی آذرشهر قرار گرفته و از همین روی، این شهر از آب و هوای
تبلیغات