پل خدا آفرین آذربایجان شرقی

روی رودخانه ارس دو پل تاریخی به فاصله حدود100 متر از یکدیگر بنا شده اند که به نام خداآفرین مشهورند .اولین پل منسوب به قرن ششم هجری ( دوره سلجوقیان ) است . طول این پل 160 متر است که 120 متر آن متعلق به ایران و 40 متر آن متعلق به جمهوری آذربایجان است . این پل از 15 طاقی جناقی و هلالی با ابعاد نامساوی تشکیل شده است . اتکای پایه طاق ها بر صخره های طبیعی بستر رودخانه ارس ، علت عدم تساوی آنهاست. مصالح ساختمانی این پل سنگ های قلوه و لاشه در قسمت پایه ها و آجر در ساختمان طاق ها،و ملات آن آهک و گچ است .

پل خدا آفرین آذربایجان شرقی ,دیدنی های پل خدا آفرین آذربایجان شرقی ,جاذبه های گردشگری پل خدا آفرین آذربایجان شرقی ,[categoriy]

پل دومِ خداآفرین حدود 120 متر طول دارد و دارای 10 طاق است . این پل منسوب به دوره ی صفوی است و از سنگ تراشیده با ملات گچ و آهک ساخته شده است .

پل خدا آفرین آذربایجان شرقی ,دیدنی های پل خدا آفرین آذربایجان شرقی ,جاذبه های گردشگری پل خدا آفرین آذربایجان شرقی ,[categoriy]

 

zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات