این حمام یکی از زیباترین حمام های آذربایجان است که با معماری اصیل سنتی در روستای کردشت از توابع جلفا و در کنار رود ارس قرار دارد .
این حمام که در میان باغ بزرگی ساخته شده ، دارای یک هشتی به صورت هشت ضلعی به ابعاد 5/3×5/3 و به ارتفاع 3/4 متر است . یکی از اضلاع به در ورودی و دیگری راه ورود به رخت کن یا سربینه است.

حمام کردشت جلفا آذربایجان شرقی

سربینه حمام نیز هشت ضلعی به اضلاع 5/3 متر و ارتفاع 5/8 متر است و گنبد بزرگ آن بر روی جرزها و هشت ستون سنگی هشت بَر استوار شده است . همه ستون ها دارای سرستون های سنگی مقرنس هستند که به وسیله ملات سرب مذاب به ستون وصل شده اند .

گنبد سربینه دارای کاربندهای جالب مزین به آهک بری های زیبا است . سکوهای رخت کن با طاق ضربی پوشیده و در زیرأن کفش کن هایی تعبیه گردیده است گرم خانه فضایی است که از چهار ستون سنگی هشت بر و دو حوض بزرگ مستطیل شکل و اتاقیبا گنبد قیراندود تشکیل شده است .

حمام کردشت جلفا آذربایجان شرقی


نور داخل سربینه و گرم خانه به وسیله روزنی که نوک گنبد قرار دارد تأمین می شود و گویا بر روی آن روزنه ها سنگ های مرمر نازک و ظریفی نصب بود که نور آفتاب از آن نفوذ می کرد و داخل حمام را به صورت یکنواخت،روشن و شستشو کنندگان را از نگاه نامحرمان حفظ می نمود .

تبلیغات