قله میشو یکی از زیباترین و پر جاذبه ترین قله های آذربایجان - آکاقله میشو (میشو داغی) در جنوب شهرستان مرند و روستای مشهور پیام و در کنار پیست اسکی آن قرار گرفته است؛ قله ای که یکی از زیباترین و پر جاذبه ترین قله های آذربایجان به حساب می آید و این روزها با برفگیر شدن، چهره متفاوتی پیدا کرده است.

رشته کوهستانى میشوداغ، با امتداد شرقی غربی و در حدفاصل دشت مرند و جلگه شبستر قرار گرفته و دامنه شمالى آن سرچشمه رودخانه‌هایى دائمى است که در جهت جنوب به شمال جریان دارند. این رودخانه‌ها در انتهاى حوضه آبریز خود و پیش از ورود به دشت مرند، ساختارهاى زمین شناسى و گسل هاى مهم منطقه را به صورت عرضى قطع کرده‌اند.

کوه می‌شو (می‌شوداغ) در گذشته از نظر تنوع گونه‌های زیستی منطقه‌ای ارزشمند به حساب می‌رفت و اکنون با تخریب زیستگاه‌ها و کم شدن شمار جانداران روبرو است.

 

قله میشو, قله میشو در آذربایجان, جاذبه ترین قله های آذربایجان

 

قله میشو, قله میشو در آذربایجان, جاذبه ترین قله های آذربایجان

 

قله میشو, قله میشو در آذربایجان, جاذبه ترین قله های آذربایجان

 

قله میشو, قله میشو در آذربایجان, جاذبه ترین قله های آذربایجان

 

قله میشو, قله میشو در آذربایجان, جاذبه ترین قله های آذربایجان

 

قله میشو, قله میشو در آذربایجان, جاذبه ترین قله های آذربایجان

 

قله میشو, قله میشو در آذربایجان, جاذبه ترین قله های آذربایجان

 

قله میشو, قله میشو در آذربایجان, جاذبه ترین قله های آذربایجان

 

قله میشو, قله میشو در آذربایجان, جاذبه ترین قله های آذربایجان

 

قله میشو, قله میشو در آذربایجان, جاذبه ترین قله های آذربایجان

 

قله میشو, قله میشو در آذربایجان, جاذبه ترین قله های آذربایجان

  منابع:
irandeserts.com
arsnews.com


گردآوری ایران شناسی آکاایران
zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات