تالاب آلمالوگلی سهند که ازنوع تالاب های دریاچه ای است درارتفاع د وهزار و400متری جنوب شرق ارتفاعات سهند وبا 30هکتار وسعت دربالای قله ای واقع شده است. این تالاب به دلیل ارتفاع بالای محل استقرارخود ازحوزه آبریز چندانی برخوردار نبوده وبه علت عدم ارتباط به چشمه ای خاص، تنها از بارش برف و باران تغذیه می شود. تمام سطح دریاچه وتالاب آلمالوگلی، پوشیده از انواع گیاهان آبزی بوده و فضاهای خالی بسیار کمی در گوشه وکنار آن دیده می شود. گیاهان آبزی تالاب مزبور، محیط مناسبی برای لانه گزینی و تخم گذاری انواع پرندگان فراهم کرده به طوری که درفصول بهار و تابستان، تعدادی پرنده آبزی همچون کله سبزوچنگررا می توان درآنجا مشاهده کرد.

تالاب آلمالوگلی سهند - آکا

 به دلیل رشد زیاد گیاهان آبزی وبروز پدیده دیفتریکاسیون، امکان زندگی برای ماهیان درتالاب فراهم نیست. اراضی محدوده تالاب آلمالوگلی، محل اطراق گله های بزرگ احشام اهلی است که ازجمله منابع آلاینده تالاب زیبای گسترده دردامن سهند، عروس کوهستان های ایران، محسوب می شود. دراثرتردد بیش ازحد دام ها،خاک زمین های اطراف دریاچه طبیعی آلمالوگلی به شدت کوبیده شده وبازدهی خود را برای رویش گونه های گیاهی ازدست داده است.

راه دسترسی به تالاب آلمالوگلی، جاده شوسه و کوهستانی به طول ۴۸ کیلومتری است که از غرب ۶۶ کیلومتری جاده تبریز - میانه منشعب می شود.

منبع: بیابانهای ایران

گردآوری ایران شناسی آکاایران
تبلیغات