آبشار شلماش | طبیعت خروشان سردشت

آبشار شلماش | طبیعت خروشان سردشت

در سرزمینی زندگی می کنیم پر از جاذبه های زیبای خدادادی … به هر طرف که می نگریم جاذبه ای خودش را به ما می نمایاند که شاید چشم برداشتن از آن کار هر کسی نباشد . دستا
یک چشمه شگفت انگیز در سردشت

یک چشمه شگفت انگیز در سردشت

یک چشمه شگفت انگیز در سردشت اگر به 7 کیلومتری شمال جاده سردشت ـ مهاباد سفر کنید می توانید چشمه کانی گراوان را ببینید که در بستر رودخانه کوچکى روى تپه‌اى با ترکیب کربنات آهکى
تبلیغات