شاهین شهر و میمه اصفهان  ایران

شاهین شهر و میمه اصفهان ایران

شاهین شهر و میمه اصفهان شهرستان برخوار و میمه یکی از شهرستان‌های سابق استان اصفهان بود. مرکز این شهرستان، شاهین‌شهر بود. این شهرستان در اواخر سال ۱۳۸۶ به دو شهرستان جداگانه به نام‌

تبلیغات