نگین خاکی نقده

نگین خاکی نقده

 تپه حسن لو، تاریخی ترین قسمت از خاک شهرستان نقده است. تپه ای که با وسعت 30 هکتار و ارتفاع 20 متر در 7 کیلومتری شمال شرق شهر نقده در کنار روستای حسن لو واقع شده و تاریخ هزاران
تبلیغات