چالدران تنها شهر بی کولر ایران

چالدران تنها شهر بی کولر ایران

ایرانگردی - استان آذربایجان غربی - چالدران تنها شهر بی کولر ایران اگر وقت رفتن به بیرون کمی دقت کنی می‌بینی بر سر هر پشت بام و یا جلوی هر پنجره‌ای کولری گذاشته شده است. حدود

تبلیغات