مسجد روستای حمامیان بوکان

مسجد روستای حمامیان بوکان

در نزدیکی شهر بوکان در کنار روستای حمامیان مسجد قدیمی و نسبتاً سالم حمامیان و بقایای مدرسه قدیمی حمامیان که هم اکنون قسمتی از کلاسهای آن سالم مانده، قرار گرفته است. ا
بوکان آذربایجان غربی

بوکان آذربایجان غربی

آثار و ابنیه تاریخی شهرستان بوکان موقعیت جغرافیایی و تاریخی شهرستان بوکان : شهر بوکان مرکز شهرستان بوکان استان آذربایجان غربی با پهنه ای حدود 8 کیلومتر مربع در جنوب استان در مسیر
تبلیغات