اشنویه آذربایجان غربی

اشنویه آذربایجان غربی

شهرستان اشنویهاْشنَویه (به کردی: شنو= Şino) یکی از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی ایران است. این شهر مرکز شهرستان اشنویه است که در قسمت غربی این استان جای گرفته است. بر پایه س
تبلیغات