پیست اسکی خوشاکوی آذربایجان غربی

پیست اسکی خوشاکو در ۳۰ کیلومتری غرب ارومیه در منطقه راژان قرار دارد، این منطقه بدلیل برخورداری از کوههایی با شیب مناسب و تجهیزات مرتبط موقعیت ویژه‌ای جهت فعالیتهای ورزش اسکی دارد. همچنین به دلیل وجود پوشش گیاهی مناسب قابلیت ایجاد پیست اسکی روی چمن برای فصول گرم سال نیز مورد انتظار می‌باشد.

پیست اسکی خوشاکوی آذربایجان غربی

درسالهای اخیر در راستای توسعه و تجهیز این مکان تفریحی اقدامات قابل توجهی انجام شده ولی هنوز راه بسیاری برای توسعه پیست اسکی خوشاکو باقی است.


وی ارومیه با وجود ویژگیهای منحصر به فرد و جذابیتهای طبیعی اش به دلیل نبود امکانات مناسب نتوانسته رونق زیادی به خود بگیرد.

تبلیغات