در این مقاله ابتدا به وضعیت جغرافیایی تپه باستانی

مانایی,تمدن های کهن ایران,حسنلو,شهرهای آذربایجان غربی - دیدنی های آذربایجان غربی

تپه باستانی مانایی,تمدن های کهن ایران,حسنلو,شهرهای آذربایجان غربی - دیدنی های آذربایجان غربی

تاریخچه حفاری در تپه مانایی,تمدن های کهن ایران,حسنلو,شهرهای آذربایجان غربی - دیدنی های آذربایجان غربی
آثار مکشوفه

مانند بسیاری از تمدنهای کهن بیشتر آثار مکشوفه از مانایی,تمدن های کهن ایران,حسنلو,شهرهای آذربایجان غربی - دیدنی های آذربایجان غربیجام حسنلو

جام حسنلو در فروردین ماه سال 1337 شمسی بوسیله هیئت مشترک ایران و امریکا از تپه حسنلو کشف شد.

این جام در حالی کشف شد که اسکلت سه مرد در اطراف آن بر زمین افتاده بود. به نظر می رسد این مردان به هنگام آتش سوزی قصد خارج کردن جام را از کاخ داشته اند که موفق نشده و همگی زیر آوار جان سپرده اند( محمد پناه، 1389، 19). نقوش این جام متنوع بوده و دارای ارزش هنری فراوان است. در ابداع نقوش این جام هنرمند سازنده آن احتمالاً از دو داستان شیرین فارسی کهن الهام گرفته است. یکی داستان مهر فراخ دشت ( ایزدی بالدار)  است که بر گردونه‌ای که یک گاو نر آن را می کشد، سوار و به سوی کاهنی که جامی در دست دارد در حرکت است و همراه یارانش به جنگ دشمن می رود که پیمان شکنان را کیفر دهد. از دهان گاو وی رودی جاری است که احتمالا نماد حیات و باروری محسوب می شود. دیگری داستان پهلوانی است که در حال نبرد با یک موجود نیمه انسان- نیمه اژدهاست. برخی این تصاویر را با داستان نبرد فریدون و ضحاک ماردوش یکی دانسته اند( ر.ک: معصومی، 1355، 45 ). از دیگر تصاویر روی جام می توان به ایزدهای شاخدار سوار بر ارابه، کاهنانی که در حال حمل قوچهای قربانی هستند، پهلوانی که گرز و کمان در دست دارد، مردی در حال رام کردن شیر و پدر و مادری در حال بازی با فرزند خویش اشاره کرد.

س. رمضان ماهی

بخش گردشگری تبیان

منابع

1- معصومی، غلامرضا. (اردیبهشت 55) "معرفی دهکده باستانی حسنلو و کاوش درتپه باستانی حسنلو". مجله هنر و مردم، دوره14،ش 163 ، ص: 33-53

2- گریشمن، رمان.(1371) " هنر ایران، در دوره ماد و هخامنشی" . تهران، انتشارات علمی و فرهنگی

3- محمدپناه، بهنام. ( 1389) " کهن دیار"  ، تهران، انتشارات سبزان، ج1


گردآوری ایران شناسی آکاایران
گردآوری توسط بخش شهرهای آذربایجان غربی - دیدنی های آذربایجان غربی سایت آکاایران

تبلیغات