بیله سوار اردبیل

بیله سوار اردبیل

جاذبه های تاریخی شهرستان : از مهمترین آثار تاریخی این شهرستان قیزقلعه سی ( قلعه دختر ) که ثبت تاریخی این قلعه سال 629 میلادی است در کنار رودخانه برزند در 17 کیلومتری شمال شهر گرمی
تبلیغات