سرعین اردبیل

شهرستان سرعین یکی از شهرستان‌های استان اردبیل است. مرکز این شهرستان شهر سرعین می‌باشد. شهرستان سرعین در تاریخ سوم خرداد ۱۳۸۸ خورشیدی تأسیس شده‌است.

تقسیمات کشوری
بخش مرکزی
دهستان آبگرم
دهستان آلوارس
شهرها: سرعین

بخش سبلان
دهستان ارجستان
دهستان سبلان

 

تقسیمات کشوری
بخش مرکزی
دهستان آبگرم
دهستان آلوارس
شهرها: سرعین

بخش سبلان
دهستان ارجستان
دهستان سبلان

تبلیغات