خبرگزاری مهر: کاروانسرای شاه عباسی در ۱۰ کیلومتری شهرستان نیر در استان اردبیل واقع گردیده است. این کاروانسرا به فرمان شاه عباس صفوی در منطقه برف گیر گردنه سایین جهت امنیت مسافران ساخته شد. مصالح بکار رفته در ساخت این کاروانسرا که متناسب با شرایط اقلیمی منطقه ساخته شده، از سنگ های همان منطقه که مقاوم در برابر شرایط جوی هستند تامین شده است. روزنه‌های سقفی این کاروانسرا در حداقل اندازه در نظر گرفته شده و تبادل هوا و روشنایی مورد نیاز را تامین می کنند.

عکس: کاروانسرای شاه عباسی کاروانسرا,شاه عباسی,کاروانسرای شاه عباسی,شهرهای استان اردبیل- دیدنی های استان اردبیل


عکس: کاروانسرای شاه عباسی کاروانسرا,شاه عباسی,کاروانسرای شاه عباسی,شهرهای استان اردبیل- دیدنی های استان اردبیل


عکس: کاروانسرای شاه عباسی کاروانسرا,شاه عباسی,کاروانسرای شاه عباسی,شهرهای استان اردبیل- دیدنی های استان اردبیل


عکس: کاروانسرای شاه عباسی کاروانسرا,شاه عباسی,کاروانسرای شاه عباسی,شهرهای استان اردبیل- دیدنی های استان اردبیل


عکس: کاروانسرای شاه عباسی کاروانسرا,شاه عباسی,کاروانسرای شاه عباسی,شهرهای استان اردبیل- دیدنی های استان اردبیل


عکس: کاروانسرای شاه عباسی کاروانسرا,شاه عباسی,کاروانسرای شاه عباسی,شهرهای استان اردبیل- دیدنی های استان اردبیل


عکس: کاروانسرای شاه عباسی کاروانسرا,شاه عباسی,کاروانسرای شاه عباسی,شهرهای استان اردبیل- دیدنی های استان اردبیل


عکس: کاروانسرای شاه عباسی کاروانسرا,شاه عباسی,کاروانسرای شاه عباسی,شهرهای استان اردبیل- دیدنی های استان اردبیل


عکس: کاروانسرای شاه عباسی کاروانسرا,شاه عباسی,کاروانسرای شاه عباسی,شهرهای استان اردبیل- دیدنی های استان اردبیل


عکس: کاروانسرای شاه عباسی کاروانسرا,شاه عباسی,کاروانسرای شاه عباسی,شهرهای استان اردبیل- دیدنی های استان اردبیل


عکس: کاروانسرای شاه عباسی کاروانسرا,شاه عباسی,کاروانسرای شاه عباسی,شهرهای استان اردبیل- دیدنی های استان اردبیل


عکس: کاروانسرای شاه عباسی کاروانسرا,شاه عباسی,کاروانسرای شاه عباسی,شهرهای استان اردبیل- دیدنی های استان اردبیل


عکس: کاروانسرای شاه عباسی کاروانسرا,شاه عباسی,کاروانسرای شاه عباسی,شهرهای استان اردبیل- دیدنی های استان اردبیل


عکس: کاروانسرای شاه عباسی کاروانسرا,شاه عباسی,کاروانسرای شاه عباسی,شهرهای استان اردبیل- دیدنی های استان اردبیل


گردآوری ایران شناسی آکاایران
تبلیغات