تصاویر: اینجا تنگه رغز داراب در استان فارس است
آکاایران: رغز داراب نام تنگه یا دره ای است در بخش فسارود، در ۲۵ کیلومتری شمال غربی شهر داراب در منطقه ای بنام حسن آباد، در جنوب شرقی استان فارس، رغز به معنای راه بکر و لغزنده است.
دره رغز به طول تقریبی ۴ کیلومتر در امتداد شمال به جنوب از سرچشمه رغز تا دره جنوب ، ۶۴ آبشار و یکصدحوضچه طبیعی را در خود جای داده است که تنها ۱۴ آبشار و آبگیر دره جنوبی مورد توجه عموم مردم و کوهنوردان بوده است و با رسیدن به آخرین آبشار دره جنوبی به ارتفاع ۳۵ متر دره جنوبی به بن بست می رسد. منطقه سرچشمه رغز نیز که از مسیر دیگری پیمایش می گردد، جنگلی زیباست که محل آغاز آب رغز است.
 
 
 
تصاویر: اینجا تنگه رغز داراب در استان فارس است

تصاویر: اینجا تنگه رغز داراب در استان فارس است -آکاتاریخچه ا تنگه رغز داراب

آکاایران: تصاویر: اینجا تنگه رغز داراب در استان فارس است

تصاویر: اینجا تنگه رغز داراب در استان فارس است

معرفی مناطق دیدنی استان فارس

تصاویر: اینجا تنگه رغز داراب در استان فارس است

عکس های ا تنگه رغز داراب

تصاویر: اینجا تنگه رغز داراب در استان فارس است

مناطق تفریحی جهان

تصاویر: اینجا تنگه رغز داراب در استان فارس است

تنگه رغز داراب

تصاویر: اینجا تنگه رغز داراب در استان فارس است

تصاویر

تصاویر: اینجا تنگه رغز داراب در استان فارس است
تصاویر: اینجا تنگه رغز داراب در استان فارس است
تصاویر: اینجا تنگه رغز داراب در استان فارس است
تصاویر: اینجا تنگه رغز داراب در استان فارس است
تصاویر: اینجا تنگه رغز داراب در استان فارس است
تصاویر: اینجا تنگه رغز داراب در استان فارس است
تصاویر: اینجا تنگه رغز داراب در استان فارس است

منبع :

تبلیغات