شب های با صفای طاق بستان کرمانشاه (تصاویر)

آکاایران: محوطه تاریخی طاق بستان با آثاری از دوره ساسانی شامل سنگ نگاره اردشیر دوم و دو ایوان سنگی بنام های ایوان کوچک و بزرگ در شمال غربی شهر کرمانشاه واقع شده است. این بنای تاریخی در شب ها نیز از توریست های داخلی و خارجی پذیرای می کند.

طاق بستان کرمانشاه

شب های با صفای طاق بستان کرمانشاه (تصاویر) -آکاtaq-e bostan pictures kermanshah

آکاایران: شب های با صفای طاق بستان کرمانشاه (تصاویر)

طاق بستان کرمانشاه

شب های با صفای طاق بستان کرمانشاه

طاق بستان کرمانشاه

عکس های طاق بستان کرمانشاه

طاق بستان کرمانشاه

طاق بستان کرمانشاه

طاق بستان کرمانشاه

مناطق تفریحی جهان

طاق بستان کرمانشاه
طاق بستان کرمانشاه
طاق بستان کرمانشاه
طاق بستان کرمانشاه
طاق بستان کرمانشاه
طاق بستان کرمانشاه

منبع :

تبلیغات