دیدنی های جاسک | جاذبه های گردشگری جاسک
آکا ایران

جاسک هرمزگان - آکا ایران

شهرستان بندر جاسک از شهرستان‌های استان هرمزگان در جنوب ایران است. جمعیتجمعیت شهرستان جاسک طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵ ، برابر با 78693 نفر بوده‌است بخش‌هاشهرستان ب
تبلیغات