آکاایران: منطقه شکار ممنوع سیاه بیشه از توابع بخش کلاردشت شهرستان چالوس در استان مازندران است. در این منطقه در اغلب اوقات سال مه غلیظ و سیاه رنگی همه جارا پوشانده و از این جهت آن را سیاه بیشه نامیده اند. منطقه شکار ممنوع سیاه بیشه بوسعت 00 هکتار در استان مازندران واقع است.

منطقه شکار ممنوع سیاه بیشه

منطقه شکار ممنوع سیاه بیشه -آکامنطقه شکار ممنوع سیاه بیشه -آکا

آکاایران: منطقه شکار ممنوع سیاه بیشه

منطقه شکار ممنوع سیاه بیشه

منطقه شکار ممنوع سیاه بیشه

منبع :

تبلیغات