دیدنی های محمودآباد | جاذبه های گردشگری محمودآباد
آکا ایران

محمودآباد نمونه قزوین - آکا ایران

محمودآباد نمونه شهری است در استان قزوین ایران. این شهر در بخش مرکزی شهرستان قزوین قرار دارد. جمعیت محمودآباد نمونه در سال ۱۳۸۵، برابر با ۱۹۶۷۹ نفر بوده است . دوست عزیز در صورتی
تبلیغات