آکاایران: این باغ در مرکز شهر سنندج قرار دارد و قبلا حیاط چاپار خانه اداره ی پست قدیم دوره قاجاری بوده است . درختان سپیدار کهن سال و بسیار بزرگی درون این باغ قرار دارد که فضای دیدنی و قدیمی خوبی ایجاد کرده است .

به گزارش آکاایران: آدرس :کردستان – سنندج خیابان کشاورز

باغ سپیدار

باغ سپیدار -آکاباغ سپیدار -آکا

آکاایران: باغ سپیدار

باغ سپیدار

باغ سپیدار

باغ سپیدار

باغ سپیدار

باغ سپیدار

باغ سپیدار

باغ سپیدار

باغ سپیدار

منبع :

تبلیغات