دیدنی های کهنوج | جاذبه های گردشگری کهنوج
آکا

کهنوج کرمان - آکا

کهنوج را بیتر بشناسیمشهرستان کهنوج از شهرستانهای استان کرمان است. مرکز این شهرستان شهر کهنوج است. این شهرستان بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۵ جمعیتی برابر 105207 نفر داش
تبلیغات