دیدنی های بردسیر | جاذبه های گردشگری بردسیر
آکا

بردسیر کرمان - آکا

بردسیر را بیشتر بشناسیمشهرستان بردسیر از شهرستانهای استان کرمان است. جمعیت شهرستان بردسیر بنابر سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۸۹٬۲۶۵ نفر بوده استمرکز این شهرستان، شهر بردسیر است. سه ش
تبلیغات