دیدنی های جاجرم | جاذبه های گردشگری جاجرم
آکا

جاجرم خراسان شمالی آکا

  جاجرم را بیشتر بشناسیدشهرستان جاجرم از شهرستانهای استان خراسان شمالی است. این شهرستان در سال ۱۳۸۵، تعداد ۵۸٬۴۸۳ نفر جمعیت داشته استشهرها و بخش‌هاشهرها: گرمه.جاجرم، ایور
تبلیغات