دیدنی های ایوان | جاذبه های گردشگری ایوان
ایوان سنگی نیاق

ایوان سنگی نیاق

ایوان سنگی نیاق روستای نیاق در 17 کیلومتری قزوین و ایوان سنگی در سمت غرب روستای نیاق قرار گرفته است به گزارش شنیدن افسانه ها و تاریخ جایی که برای گردش به آنجا می رویم بخش ج
گوردخمه ایوان فرهاد (بام فرهاد)

گوردخمه ایوان فرهاد (بام فرهاد)

این اثر اورارتویی در دل کوهی به نام "سنگر" در هفت کیلومتری شهر ماکو از دوره هزاره اول ق . م به یادگار مانده است.  این گوردخمه از نظر شکل و ابعاد مانند مقای
تبلیغات