دیدنی های کوثر | جاذبه های گردشگری کوثر
آکا ایران

شهرستان کوثر اردبیل - آکا ایران

شهرستان کوثر، با مرکزیت شهر گیوی و وسعت تقریبی ۱۲۴۵ کیلومتر مربع، حدود ۱۵۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. شهرستان کوثر در ۴۸ درجه و ۲۹ دقیقه طول جغرافیایی در فاصله ۸۵ کیلومتری اردبی
تبلیغات