دیدنی های شهریار | جاذبه های گردشگری شهریار
شهریار، از خشگناب تا مقبره الشعرا

شهریار، از خشگناب تا مقبره الشعرا

مقاله‌های مرتبط:نیما یوشیج از یوش تا یوشجلال آل احمدسیمین دانشور مادر داستان نویسی ایرانمحمدعلی جمالزاده، مرد سفر و پر ماجرانام شهریار به ادبیات معاصر ایران گره خورده است و
آکا

خانه «شهریار»اثرملى شد - آکا

خانه «شهریار» هزارمین اثر ثبت شده آذربایجان شرقى استخانه استاد شهریار در تبریز، به عنوان هزارمین اثر فرهنگى-تاریخى آذربایجان شرقى در فهرست آثار ملى ایران به ثبت رسید.خداوردى کریمى
تبلیغات