آشنایی با پل تاریخی شالو خوزستان

آشنایی با پل تاریخی شالو خوزستان

پل تاریخی شالو در خوزستان

  آشنایی با پل تاریخی شالو خوزستان

مکانهای تاریخی خوزستان

  پل و گدار شالو نفش مهمی در رونق جاده باستانی دزپارت، دسپارت، دزفارت یا دسفارد داشته است. این راه مهم در دوره عیلامی ساکنان دو سوی رشته کوه را در سرزمین فعلی بختیاری به هم متصل می‌کرد. این پل در دوره هخامنشی، اصفهان را به خوزستان (شوشتر، ایذه و اصفهان) مرتبط می‌ساخت.

آشنایی با پل تاریخی شالو خوزستان

مکانهای تفریحی خوزستان

 

منبع:hamshahrionline.ir

گردآوری ایران شناسی آکاایران
  • فال
  • بازار
  • تست هوش آنلاین
تبلیغات