دیدنی های مسجد سلیمان | جاذبه های گردشگری مسجد سلیمان
مسجد سلیمان؛ سرزمین کوه های نفت خیز

مسجد سلیمان؛ سرزمین کوه های نفت خیز

مسجد سلیمان شهری تاریخی در میان کوه‌های زاگرس و از شهرهای بختیاری‌نشین استان خوزستان ایران است. این شهر تاریخی و زیبا، پیشگام حفاری نفت در ایران هم به شمار می‌رود.
آکا ایران

مسجد سلیمان خوزستان - آکا ایران

مسجد سلیمان یا پارسوماش شهری است تاریخی که در میان کوه‌های زاگرس در استان خوزستان واقع شده است.این شهر از شمال غرب به شهرستان شوشتر، از شمال تقریبأ به بخش لالی، از جنوب شرق به شهرس
تبلیغات