موزه زنده آب! - آکا

موزه زنده آب! - آکا

شهرهای استان خوزستان - دیدنی های استان خوزستان

کارون سال هاست اصلی ترین میزبان خوزستان لقب دارد. رود خروشانی که وجود آن یکی از عوامل اصلی جذب تمدن‌های مختلف در جنوب کشور بوده است و به یمن وجود این

منبع تبیان

گردآوری ایران شناسی آکاایران
تبلیغات