گشتی در بافت تاریخی دزفول

شهر دزفول در شمال استان خوزستان واقع شده و یکی از معدود شهرهای ایرانی است که در هسته ی اصلی شهر بافت تاریخی و هویت فرهنگی خود را تا حدود زیادی حفظ نموده است. این بافت تاریخی شامل 28 محله است که گذرهای سرپوشیده ای به نام ساباط پیوستگی این محلات را بیشتر می نماید.اکثر بناهای این بافت آجری بوده و به همین دلیل این شهر به موزه ی آجری ایران نیز شهرت دارد. در گذرهای

گشتی در بافت تاریخی دزفول

زیبایی به چشم می خورد که اختصاصی

 

گشتی در بافت تاریخی دزفول

اصلی شهر بافت تاریخی

 

گشتی در بافت تاریخی دزفول

زیبایی

 

گشتی در بافت تاریخی دزفول

شهرهای

 

گشتی در بافت تاریخی دزفول

تاریخی

 

گشتی در بافت تاریخی دزفول

محلات

 

گشتی در بافت تاریخی دزفول

زیبای

 

گشتی در بافت تاریخی دزفول

زیادی


منبع:tebyan.net

گردآوری ایران شناسی آکاایران
تبلیغات