جاذبه های گردشگری کاشان

شهرهای استان اصفهان - دیدنی های استان اصفهان

شهرستان جاذبه های گردشگری کاشان

جاذبه های گردشگری کاشان

از زمانهای بس دور درپایین این چشمه باغی وجود داشته است که کمی پایین تر از باغ فعلی بوده و براثر زلزله ای که درسال 982 ه.ق روی داد باغ به کلی ویران شد که به دستور شاه عباس صفوی بعد از سال 1000 ه.ق باغی در مکان فعلی که در حقیقت قسمتی از باغ قدیمی بود ساخته شد.

ازسال 1135 ه.ق بعد از حمله افاغنه آبادانی باغ رو به رکود گرائید ولی با دستور کریم خان زند به خصوص با ساختن عمارتی که به نام خلوت کریم خانی در ضلع جنوبی باغ واقع است جاذبه های گردشگری کاشان

دیدنی های کاشان

اداره میراث فرهنگى و گردشگرى جاذبه های گردشگری کاشان

خانه های تاریخی

جاذبه های گردشگری کاشان

باغ فین

فرش کاشان

 
گردآوری ایران شناسی آکاایران
تبلیغات