loading...
loading...
قرص مسکن

قرص مسکن هایی که مواد مخدر دارند

قرص مسکن هایی که مواد مخدر دارند به گزارش سایت نازوب، یک پژوهش نوین دردانشگاه کلرادو بولدر نشان می دهد که مسکن های دارای مخدر می تواند سبب درد مزمن در موش ها شود. &
مواد مخدر

معروف ترین مواد مخدر و مضرات آنها -آکا

معروف ترین مواد مخدر و مضرات آنها آگاهی داشتن از انواع مختلف ماده مخدر و مضرات مصرف آنها میتواند در عدم گرفتار شدن به دام اعتیاد موثر باشد؛ در این مقاله لیستی از
مواد مخدر

۷ تاثیر مضر مواد مخدر بر اعضای بدن -آکا

اعتیاد نوعی بیماری مغزی مزمن، پیشرونده و  عود کننده است که باعث می شود با وجود پی آمدهای زیانبار مصرف مواد، فرد معتاد باز هم برای به دست آوردن یا مصرف مواد مخدر خود را
مواد مخدر

تاثیر مواد مخدر روی قیافه افراد معتاد - آکا

تاثیر مواد مخدر روی قیافه افراد معتاد تاثیر مواد مخدر روی قیافه افراد معتاد مواد مخدر روی تمام اعضای بدن افراد تاثیرات بسیار بدی دارد . به گزارش مواد مخدر روی قیافه افراد هم تا
تبلیغات