رازیانه

تخم گیاهی است که گرم و خشک است.

رازیانه

گیاهان دارویی و خواص آن


خواص درمانی: دید را تقویت می کند، شیر را در زنان شیرده افزایش می دهد، اگر با آب سرد بخورند از دل به هم خوردن و التهاب معده جلوگیری می کند، سنگ را خرد می کند، در علاج تب های مزمن مفید است.

منبع : pardad.ir

تبلیغات