داروی گیاهی

ضد ورم و التهاب معده و عثنی عشر

 

احساس سوزش بسیار خفیف در قسمت معده و پایین تر از آن و یا احساس جِزجِز کردن درمعده.باید بدانید که ابتدا ورم معده و اثنی عشر به وجود می آید ،در صورت عدم رسیدگی تبدیل به زخم معده و اثنی عشر میشود.

رعایت برخی از نکات:

1- مصرف چای را تا حد ممکن کم و قطع کنید.

2- از مصرف میوه و ترشیجات با معده خالی بپرهیزید.

3- از عصبانیت و هیجان خصوصاً در هنگام مصرف غذا اجتناب کنید.

4- اجتناب از دود سیگار خصوصاً با معده خالی.


نسخه های گیاهی:

الف):یک قاشق چایخوری از پودرمخلوط تخم گشنیز و رازیانه ،در یک استکان آب جوش مخلوط کرده ،3استکان در روز قبل ازغذا میل کنید.(برای زنان باردار مضر است).

ب): یک چنگ از گیاه گل بومادران را برای یک لیوان آب جوش دم کرده یک استکان قبل از ناهار و شام میل کنید.(برای زنان باردار مضر است).

ج): یک قاشق مرباخوری از گل بابونه و گل ختمی را برای یک لیوان آب جوش دم کرده یک نیم لیوان قبل از ناهار و شام میل کنید.(برای زنان باردار مضر است).

د):یک استکان قبل از غذا عرق بومادران(برای زنان باردار مضر است).

ه): یک قاشق چایخوری با یک لیوان آب ، جوشانده مقداری عرق نعناع به آن اضافه کرده قبل ازغذا میل کنید .

منبع:rezamohammadijavidi.blogfa

ضد ورم و <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='درمان زخم و التهاب معده، التهاب، درمان التهاب، علل التهاب ' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/eltehab2.html'>التهاب معده</a></strong> و عثنی عشر,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ورم معده، درمان ورم معده، علت ورم معده ' href='http://www.akairan.com/hs03wbo.درمان-ورم-معده'>ورم معده</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='درمان زخم و التهاب معده، التهاب، درمان التهاب، علل التهاب ' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/eltehab2.html'>التهاب معده</a></strong>,ورم عثنی عشر,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='داروی گیاهی' href='http://www.akairan.com/hs.'>داروی گیاهی</a></strong> برای <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ورم معده، درمان ورم معده، علت ورم معده ' href='http://www.akairan.com/hs03wbo.درمان-ورم-معده'>ورم معده</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ورم معده، درمان ورم معده، علت ورم معده ' href='http://www.akairan.com/hs03wbo.درمان-ورم-معده'>داروی ورم معده</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='داروی گیاهی' href='http://www.akairan.com/hs.'>داروی گیاهی</a></strong> ورم عثنی عشر,زخم مهده,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='درمان زخم معده' href='http://www.akairan.com/health/tag/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B2%D8%AE%D9%85%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87'>درمان زخم معده</a></strong>,داروهای گیاهی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='داروهای گیاهی لاغری' href='http://www.akairan.com/health/tag/%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C'>داروهای گیاهی لاغری</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='معرفی انواع چای گیاهی و خواص آن‌ها ' href='http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/2014616165240.html'>داروهای گیاهی و خواص آنها</a></strong>,سایت داروهای گیاهی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='طب سنتی' href='http://www.akairan.com/hs.'>طب سنتی</a></strong>,فواید داروهای گیاهی,گیاهان دارویی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دارو های گیاهی' href='http://www.akairan.com/hs.'>دارو های گیاهی</a></strong>, برای درمان بیماری ضد ورم و التهاب معده و عثنی عشر,ورم معده,التهاب معده,ورم عثنی عشر,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='داروی گیاهی' href='http://www.akairan.com/hs.'>داروی گیاهی</a></strong> برای ورم معده,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ورم معده، درمان ورم معده، علت ورم معده ' href='http://www.akairan.com/hs03wbo.درمان-ورم-معده'>داروی ورم معده</a></strong>,داروی گیاهی ورم عثنی عشر,زخم مهده,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='درمان زخم معده' href='http://www.akairan.com/health/tag/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B2%D8%AE%D9%85%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87'>درمان زخم معده</a></strong>,داروهای گیاهی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='داروهای گیاهی لاغری' href='http://www.akairan.com/health/tag/%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C'>داروهای گیاهی لاغری</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='معرفی انواع چای گیاهی و خواص آن‌ها ' href='http://www.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/2014616165240.html'>داروهای گیاهی و خواص آنها</a></strong>,سایت داروهای گیاهی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='طب سنتی' href='http://www.akairan.com/hs.'>طب سنتی</a></strong>,فواید داروهای گیاهی,گیاهان دارویی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دارو های گیاهی' href='http://www.akairan.com/hs.'>دارو های گیاهی</a></strong>, برای درمان بیماری


تبلیغات